Phó Thủ tướng: Rà soát bất cập dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai

21/09/2022 - 15:57

PNO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6227/VPCP-NN gửi Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư Pháp về việc xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai. 

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Luật đất đai 2013 không giao Chính phủ quy định chi tiết về việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin đất đai. 

r
Rà soát cơ sở dữ liệu đất đai nhằm giải quyết bất cập trước khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Do đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến hệ thống thông tin đất đai đã được ban hành kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tế liên quan đến hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước (chia sẻ, kết nối dữ liệu, đầu tư, bảo mật…), trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các bất cập này trước khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành, có hiệu lực thi hành.

Hiện, Bộ Tài nguyên Môi trường đã soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu, đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. 

Ngọc Bích

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI