Nam giới sẽ nghỉ hưu lúc 62 tuổi, nữ 60 tuổi

20/11/2019 - 10:43

PNO - Với việc thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Quốc hội đã đồng ý tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 và nữ là 60 tuổi. Việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ theo lộ trình đến năm 2028 và 2035.

Sáng 20/11, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, với kết quả 435/453 đại biểu tán thành, 9 đại biểu không nhất trí và 9 đại biểu không biểu quyết, Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được thông qua. 

Theo đó, bắt đầu từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Với tuổi nghỉ hưu, Quốc hội quyết định thông qua việc điều chỉnh theo lộ trình tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Nam gioi se nghi huu luc 62 tuoi, nu 60 tuoi
Kết quả biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện và nâng cao điều kiện lao động đối với người lao động là xu hướng tiến bộ của thế giới. Cơ quan chủ trì thẩm tra dự thảo luật đã chủ động đề nghị Chính phủ phối hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trong đó thể hiện quan điểm của Chính phủ về nội dung này.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng đề nghị tạm thời giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như quy định của bộ luật hiện hành và có lộ trình điều chỉnh giảm giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp. 

Nam gioi se nghi huu luc 62 tuoi, nu 60 tuoi
Các đại biểu bấm nút thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trước đề nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo hướng sẽ ghi vào nghị quyết của kỳ họp là, giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất giảm giờ làm việc bình thường thấp hơn 48 giờ/tuần, đồng thời giữ quy định "Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động" tại điều 105 về thời gian làm việc bình thường.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ có các quy định triển khai cụ thể, đặc biệt, cần phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn về cơ chế thương lượng tập thể hiệu quả để từng bước thực hiện việc giảm giờ làm việc bình thường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. 

An Vũ

 
TIN MỚI