Kiểm tra các dự án nghỉ dưỡng, phân lô bán nền trên toàn tỉnh Lâm Đồng

13/02/2023 - 15:43

PNO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng các dự án bất động sản trên toàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương nhằm tiếp tục ngăn chặn, khắc phục và xử lý kịp thời các vi phạm về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan tại các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, biệt thự nghỉ dưỡng, phân lô bán nền trên địa bàn toàn tỉnh. 

Siết chặt kỷ cương, nề nếp làm chuyển biến mạnh mẽ và tiến tới chấm dứt các vi phạm. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thường xuyên. 

UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo kiểm tra
Một góc các khu đất từng giới thiệu dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra việc đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm về quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản. Vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, dự án phân lô bán nền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháp luật đầu tư; rà soát các dự án nhà ở, bất động sản, đánh giá nguyên nhân, đề xuất cụ thể các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để xem xét thu hồi theo quy định.

UBND các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các địa phương; thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý đất đai,…

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, giao thông trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Theo phản ánh của một số tổ chức, cá nhân, hiện nay công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, giao thông… trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa chặt chẽ.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp kiểm tra thực tế, rà soát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; quản lý đất đai; việc hình thành các khu dân cư, phân lô bán nền không đúng quy định; việc đấu nối đường giao thông vào quốc lộ, cao tốc; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Bích Trần

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI