Bí thư Nguyễn Văn Nên: Trong đại dịch đã thấy rõ phẩm chất tốt đẹp và cả sự yếu kém của từng tổ chức, cá nhân

14/10/2021 - 09:40

PNO - Sáng 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 9 nhằm thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền những tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 – CtrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của TP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý một số vấn đề cần được thảo luận, làm rõ và có giải pháp.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, khó lường, buộc áp dụng các biện pháp giãn cách toàn TP thời gian dài, đã tác động toàn diện, sâu sắc đến hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội TP. Hầu hết các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, chỉ một số chỉ tiêu đạt kết quả khá. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ báo cáo, thảo luận đánh giá khách quan toàn diện tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách TP trong 9 tháng đầu năm và dự báo đến hết năm 2021.

Về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng nhu cầu, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị cần phân tích rõ những khó khăn, thách thức đặt ra kể cả những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Nhất là nguyên nhân chủ quan, giải pháp khả thi trong huy động nguồn vốn và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Các đại biểu dự Hội nghị tưởng niệm đồng bào đã mất trong dịch
Các đại biểu dự Hội nghị tưởng niệm đồng bào đã mất trong dịch COVID-19.

Về công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong 9 tháng đầu năm, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong đợt bùng dịch chưa từng có này, đã thấy rõ hơn phẩm chất tốt đẹp của từng cán bộ trong hệ thống từ TP đến cơ sở, đồng thời cũng nhận thấy rất rõ những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức cá nhân trong hệ thống mà bình thường không thể thấy hết được.

Trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu, đánh giá xác đúng, tập trung thảo luận và tìm giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong thời gian tới.

Về Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, cần đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm, công lao đóng góp rất quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là trong đại dịch. Từ đó, đánh giá sự ảnh hưởng, tác động của đại dịch COVID-19 và bàn giải pháp, chính sách, cơ chế giúp đồng hành cùng doanh nhân doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

“Các nội dung của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa trong 3 tháng còn lại của năm 2021 mà là tiền đề, cơ sở quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới, cần được tập trung nghiên cứu, chọn trọng tâm thảo luận, đánh giá, tìm giải pháp tích cực, hiệu quả, khả thi nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành với kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và chặng đường kế tiếp”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tam Bình

 
TIN MỚI