Hà - Mỹ Á xin làm giai đoạn 2 khi đang khắc phục sai phạm theo kết luận của Ủy ban KTTW

09/09/2022 - 12:06

PNO - Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị chỉ xem xét các vấn đề liên quan đến đầu tư giai đoạn 2 của dự án Hà - Mỹ Á sau khi hoàn thành đầy đủ việc khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi vừa có ý kiến liên quan đến vị trí đề xuất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Trước đó, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 4389/STNMT-QLĐĐ ngày 29/8/2022 của Sở TNMT về việc tham gia ý kiến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận và văn bản số 24/CV-HMA ngày 30/8/2022 của Công ty cổ phần du lịch Hà - Mỹ Á về việc cung cấp bản đồ địa chính khu đất dự án nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn 2).

Dự án khu du lịch của Hà - Mỹ Á hoạt động chui 3 năm nay mà chưa đầy đủ thủ tục
Dự án khu du lịch của Hà - Mỹ Á hoạt động chui 3 năm nay mà chưa đầy đủ thủ tục

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho rằng, diện tích đất thực hiện giai đoạn 2 của dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận khoảng 38.074,8m. Đối chiếu vị trí phần diện tích trên với quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, vị trí trên thuộc khu vực quy hoạch Khu sinh thái, nghĩ dưỡng tắm bùn khoáng Suối nước nóng Nghĩa Thuận. Như vậy, việc đề xuất thực hiện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận tại vị trí trên là phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, đối chiếu với Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, giai đoạn 2 của dự án có diện tích khoảng 4,76ha.

Do đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị Sở TNMT yêu cầu chủ đầu tư giải trình, làm rõ đối với nội dung thay đổi này so với Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Sở TNMT lấy ý kiến của UBND huyện Tư Nghĩa về sự phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Thuận và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận (đã được UBND huyện Tư Nghĩa phê duyệt).

“Dự án này thuộc một trong các trường hợp phải khắc phục sai phạm theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Do vậy, đề nghị chỉ xem xét các vấn đề liên quan đến đầu tư giai đoạn 2 của dự án sau khi hoàn thành đầy đủ việc khắc phục các sai phạm của dự án, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành”, ông Nguyễn Công Hoàng – Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi kiến nghị.

Đối với các nội dung khác, đề nghị Sở TNMT tổng hợp ý kiến của các Sở ngành chức năng liên quan, UBND huyện Tư Nghĩa để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Như Báo Phụ Nữ TPHCM đã phản ánh, dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận có hàng loạt sai phạm như chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi giao đất nhưng đã tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động 3 năm nay. Ngoài dự án du lịch này, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng để cho Công ty cổ phần du lịch Hà - Mỹ Á xây dựng khu dân cư đối diện mà chưa hề có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi còn ưu ái xuất ngân sách làm con đường 70 tỷ đi vào dự án. Đây là một trong các dự án được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra sai phạm và khiến hàng loạt quan chức cấp cao ở Quảng Ngãi bị kỷ luật.

Lê Đình Dũng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI