Gò Vấp tiếp tục thực hiện công trình trọng điểm hướng đến đô thị thông minh

18/07/2020 - 17:05

PNO - Giai đoạn 2020-2025, quận Gò Vấp tiếp tục thực hiện 2 chương trình trọng điểm về giảm ô nhiễm môi trường, triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh và 6 công trình trọng điểm về đầu tư xây dựng trường học, hạ tầng giao thông.

Trong 3 ngày từ 16-18/7, Đảng bộ quận Gò Vấp đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Sử Ngọc Anh tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XII và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI
Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM - tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XII và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI

Đại hội đã bầu 40 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận Gò Vấp, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng quận đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra.

Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng theo định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp”. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân gần 12%. Quận đã huy động được các nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, nhiều công trình, dự án đã được đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang đô thị và từng bước giải quyết tình trạng quá tải trên nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, y tế cũng như các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân…”.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất 25 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì tỷ trọng thương mại - dịch vụ đến năm 2025 chiếm từ 72%-73%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố dưới 0,5%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần. Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 80% tổ chức, hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 100% lực lượng thu gom, vận chuyển rác hoạt động theo mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, chuẩn hóa phương tiện thu gom, vận chuyển rác. Diện tích cây xanh đô thị đạt 1m2/người.

Đại hội cũng đề ra 2 chương trình trọng điểm về giảm ô nhiễm môi trường, triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025 và 6 công trình trọng điểm về đầu tư xây dựng trường học, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, tuyến hẻm và các công trình...

 Thiên Ân

 
TIN MỚI