Đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn nâng cao nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả

23/05/2020 - 19:16

PNO - Ngày 22/5, Đảng bộ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 99 đại biểu.

Đây là một nhiệm kỳ mà Đảng bộ xã đầu tư rất nhiều cho công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân; quản lý chặt chẽ việc xây dựng, quy hoạch đất đai, thu - chi ngân sách…

Trong đó, Đảng ủy xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra; đẩy mạnh kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mở rộng giám sát chuyên đề; kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện theo đúng quy trình, xử lý nghiêm minh (trong nhiệm kỳ có 6 đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó có 4 trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng... ).

Bà Trần Thị Cẩm Thúy- Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long nhận hoa của Huyện ủy H, Bình Chánh chúc mừng đại hội
Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long nhận hoa chúc mừng Đại hội của Huyện ủy huyện Bình Chánh 

Dấu ấn nhiệm kỳ qua của Hưng Long chính là các Nghị quyết, kế hoạch với nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ”. Trên cơ sở đó, với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng bộ cùng sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, bộ mặt xã Hưng Long đã thay đổi rõ rệt sau 5 năm xây dựng và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 19,9%/năm (thương mại, dịch vụ tăng 14% so với chỉ tiêu 10%); diện tích đất trồng lúa giảm dần (bình quân giảm 6,7%/năm) qua các năm.

Hợp tác xã  Hoa Lan Việt vừa giúp các hộ nông dân sản xuất, vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn
Hợp tác xã Hoa Lan Việt vừa giúp các hộ nông dân sản xuất, vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn
Tặng mái ấm tình thương, giúp người nghèo nơi ăn chốn ở
Tặng mái ấm tình thương, giúp người nghèo nơi ăn chốn ở
Trao phương tiện làm ăn cho người dân
Trao phương tiện làm ăn cho người dân

Trong 5 năm qua, xã tăng 161 doanh nghiệp (tăng 34,3%) so với đầu nhiệm kỳ, góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Xã chú trọng các mô hình kinh tế mới, đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã thành lập hai hợp tác xã nông nghiệp, tạo môi trường liên kết, nâng cao chất lượng, sản lượng hàng hóa cho người dân.

Khánh thánh tuyến hẻm tổ 79, 80, 81 tại ấp 5 với chiều dài 420m, ngang 2m. Công trình với kinh phí thực hiện hơn 400 triệu đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hưng Long lần thứ XIII (2020-2025).
Khánh thành tuyến hẻm tổ 79, 80, 81 tại ấp 5 xã Hưng Long. Công trình với kinh phí hơn 400 triệu đồng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hưng Long lần thứ XIII (2020-2025)

Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước là 70,3% so với đầu nhiệm kỳ (tương ứng số tăng thu gần 2,9 tỷ đồng). Trong khi đó, việc chi ngân sách giảm đều hàng năm. Tổng chi ngân sách trung bình là 23,699 tỷ đồng/năm, so với năm 2015 giảm 15,172 tỷ đồng (giảm 39%). Dù vậy, xã vẫn đảm bảo cân đối chi cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và các khoản chi phát sinh trong quá trình điều hành ngân sách của xã.

Có thể nói, việc xác định đúng hướng để đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chính là thế mạnh của xã Hưng Long, đưa địa phương về đích sớm trong việc xây dựng nông thôn mới. Ngày 15/4/2020, UBND TPHCM ban hành quyết định (số 129/QĐ-UBND) công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn nâng cao.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 người. Bà Trần Thị Cẩm Thúy tiếp tục được tín nhiệm là Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2021-2025.

Nghi Anh

 
TIN MỚI