Đề nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND quận 5 liên quan nhiều sai phạm

18/12/2021 - 18:35

PNO - Thanh tra TPHCM vừa có kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn, thời kỳ năm 2018 - 2020.

Theo kết luận Thanh tra, công tác quản lý nhà nước của UBND quận 5 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý còn chưa kiên quyết trong chỉ đạo; thiếu tính chủ động, chưa kịp thời. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm; chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả theo phương án đã được UBND TPHCM phê duyệt.

Các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án hoặc đề án chưa được duyệt đã tổ chức thực hiện, là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Đồng thời,  Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, trích chi lương từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước theo chỉ đạo tại văn bản số 6047 ngày 13/11/2013 của UBND TP nhưng đến nay văn bản này chưa phù hợp quy định pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

NHiều
Thanh tra TPHCM kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND quận 5 liên vì sử dụng nhà, đất công không đúng quy định

Theo Thanh tra TPHCM, trách nhiệm này thuộc về Phòng Tài chính - kế hoạch, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, Chủ tịch UBND các phường nơi có nhà, đất công, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao sử dụng nhà, đất công. Chủ tịch UBND quận 5 chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, người được giao quản lý nhà, đất công.

Từ những kết luận trên, Thanh tra TPHCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND quận 5 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công đã được kết luận.

Tăng cường chỉ đạo các Phòng tham mưu nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận không để phát sinh, sai phạm dẫn đến khó khắc phục.

Phê bình, chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích thuê; Xem xét, xử lý giải quyết dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án sắp xếp lại đã nêu trong kết luận thanh tra. Chấm dứt việc các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không có đề án.

Khẩn trương triển khai thực hiện đúng phương án sắp xếp lại, xử ký đối với 86 địa chỉ nhà, đất công (gồm 75 trường hợp đang thực hiện và 11 trường hợp chưa thực hiện). Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của UBND quận 5; Xử lý các khoản chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Tài chính.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TPHCM kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND quận 5 do liên quan đến những sai sót đã được kết luận.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI