Đại hội bầu 155 Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

10/03/2022 - 16:48

PNO - Tại phiên làm việc chiều ngày 10/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc đã bầu 155 Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII - đã trình bày đề án nhân sự với số lượng, tiêu chuẩn cụ thể đối với Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Với sự thống nhất cao, Đại hội nhất trí cơ cấu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII gồm 163 ủy viên. Tại đại hội sẽ bầu 155 ủy viên, số ủy viên còn thiếu sẽ được bầu bổ sung sau.

Số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII giảm 8 người (tương đương với 5%) so với khóa trước. Tại đại hội, nhiều đại biểu đánh giá đây là điểm mới, đáp ứng yêu cầu tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả, 100% đại biểu đã thống nhất với danh sách 155 Ủy viên Ban chấp hành khóa XIII.

Các địa biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 155 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 155 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa mới

Ngay sau khi công bố kết quả, chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Theo chương trình, ngày mai, 11/3, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII sẽ nhận nhiệm vụ và có báo cáo kết quả Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI