Công tác lập quy hoạch ở TP.HCM còn bất cập

17/03/2022 - 07:56

PNO - Việc quản lý ở một số khu vực ở TPHCM còn chồng chéo do vừa có quy hoạch nông thôn mới, vừa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch. Theo đó, quá trình thực hiện công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt vẫn còn nhiều bất cập: tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch chưa kịp với yêu cầu phát triển, chất lượng và tính khả thi của một số đồ án quy hoạch còn chưa cao; các yếu tố về điều kiện tự nhiên như biến động về dân số, tác động của biến đổi khí hậu… chưa được dự liệu một cách toàn diện, chưa có giải pháp cụ thể và đồng bộ, gây khó khăn về nghiên cứu nội dung của đồ án quy hoạch; hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; chưa có hướng dẫn của Bộ Xây dựng về  lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian xây dựng ngầm đô thị.

Một số khu vực còn xảy ra tình trạng xây dựng tự phát, xây dựng sai quy hoạch hoặc đầu cơ, lấn chiếm đất đai, một số nơi buông lỏng công tác quản lý dẫn đến phá vỡ quy hoạch hoặc giảm tính khả thi của đồ án quy hoạch. Việc quản lý ở một số khu vực còn chồng chéo do vừa có quy hoạch nông thôn mới, vừa có quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu…

Theo UBND TP.HCM, thời hạn quy hoạch chung xây dựng của các huyện là đến năm 2020 nhưng theo quy định pháp luật hiện hành thì nội dung này sẽ được tích vào quy hoạch chung của thành phố. Việc không điều chỉnh được đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch ở địa phương, do các đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000, 1/500 hiện nay vẫn căn cứ trên cơ sở khung định hướng của đồ án, trong khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố cần nhiều thời gian để hoàn thành. Quy hoạch vùng huyện chưa được lập nên không có định hướng chung cho các đồ án quy hoạch xây dựng chung xã và quy hoạch điểm dân cư nông thôn dẫn đến bất cập giữa quy hoạch so với thực tiễn, dễ phát sinh quy hoạch “treo”, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Phước Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI