Ban Chấp hành TƯ Đảng xem xét nhân sự các chức danh lãnh đạo

05/07/2021 - 12:23

PNO - Hội nghị lần thứ 3, BCH T.Ư Đảng khoá XIII sẽ xem xét, giới thiệu nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Sáng 5/7, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là công việc rất hệ trọng. Tại Hội nghị Trung ương 2 Khoá XIII (tháng 3/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khoá XIV (tháng 3 – 4/2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và bầu hoặc phê chuẩn đối với 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Đến nay, sau cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội Khoá XV bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất sắp tới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 Khoá XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Bảo Khang

 
TIN MỚI