Thông qua danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt

17/01/2021 - 13:15

PNO - Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 15 đã bế mạc vào sáng 17/1, kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu. Hội nghị Trung ương 15 là Hội nghị cuối cùng của khóa XII.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, thông qua danh sách nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị Trung ương 13 (tháng 10/2020) và Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự khóa XIII, bao gồm: Bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Sau Hội nghị Trung ương 14, Ban Bí thư khóa XII, Tiểu Ban nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII. Tiểu Ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức, một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII (trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII) và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

An Sinh

 

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI