7 nhóm nhiệm vụ để TPHCM thực hiện Nghị quyết 31

16/01/2023 - 12:52

PNO - TPHCM chia 7 nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết mang tính tạo sự đột phá cho sự phát triển của TPHCM - Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Sáng 16/1, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Hội nghị do Ban Bí thư chủ trì
Hội nghị do Ban Bí thư chủ trì, nhằm quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 31

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã thay mặt Thành ủy TPHCM trình bày chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, thành phố chia thành 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

Đầu tiên, thành phố thực hiện việc nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết 31.

Quán triệt nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của thành phố là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng trên cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; luôn hướng đến xây dựng thành phố là trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hai là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Trong đó, thành phố sẽ cơ cấu lại tổng thể kinh tế đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao.

Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có chất lượng và giá trị gia tăng cao (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; công nghệ thông tin - viễn thông; khoa học - công nghệ; du lịch; logistics...). Phát triển mạnh, đồng bộ hệ thống logistics cấp quốc gia, quốc tế gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, các trục hành lang kinh tế trọng điểm và tuyến thương mại liên vùng gắn với thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ngành logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Có cơ chế, chính sách, hạ tầng kỹ thuật phù hợp để sớm xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM; hỗ trợ phát triển đồng bộ các thị trường; thúc đẩy kinh tế tri thức...

Thực hiện chuyển đổi mô hình các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế; hoàn thiện mô hình quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp...

Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng chính sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư nhằm chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư trong nước và nước ngoài.

Phát triển TP Thủ Đức dựa trên nền tảng kinh tế trị thức, ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất lao động cao.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nêu các nhóm giải pháp, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 31

Ba là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Cụ thể, nâng cao chất lượng quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho TP. Phát triển đô thị TPHCM theo hướng đa trung tâm nhằm giảm áp lực dân số, hạ tầng, bảo toàn cảnh quan khu vực nội thành cũ.

Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; kết hợp đồng bộ giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị với phát triển đô thị mới, bảo đảm kiến trúc hài hòa, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng.

Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của TP. 

Bốn là tập trung phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Năm là bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Sáu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cuối cùng, thành phố sẽ triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách vượt trội được Bộ Chính trị đồng thuận, Quốc hội thông qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép để phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM nhận định, để đạt được các mục tiêu đã nêu thì Nghị quyết 31 và Chương trình hành động phải nhanh chóng đưa vào cuộc sống, với các giải pháp cụ thể, quyết liệt và với một tinh thần quyết tâm mạnh mẽ.  

Nghị quyết 31 Nghị quyết 31 này được ban hành, dư luận đã quan tâm, đón nhận hết sức nồng nhiệt. TPHCM có nhiều sự phấn khởi, đầy niềm tin và hy vọng.
Nghị quyết 31 được ban hành tạo sự quan tâm, đón nhận hết sức nồng nhiệt của dư luận. TPHCM đón nhận trong sự phấn khởi, đầy niềm tin và hy vọng

Về phía MTTQ các cấp của thành phố, theo bà Trần Kim Yến, sẽ tăng cường tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên, người dân hiểu, nhận thức đầy đủ và đúng đắn, sâu sắc những tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và phát triển vùng Đông Nam bộ nói riêng; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cá nhân; cũng như phương hướng, mục tiêu phải đạt tới.

Cùng với đó, phát động và tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường giám sát thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về tập trung nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ ách tắc, điểm nghẽn về cơ chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay...

Ngoài ra, lắng nghe ý kiến, kịp thời phản ánh, tham mưu và phối hợp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống nhân dân; tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố...

“Ủy ban MTTQVN TPHCM kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các vị nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài tin tưởng, ủng hộ, đồng lòng, chung sức cùng chính quyền nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi thách thức thực hiện thành công Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị” - bà Trần Kim Yến kêu gọi.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI