Trường THCS Trần Danh Ninh sử dụng tài chính chi không đúng nguồn, mua sắm chưa xin ý kiến quận

08/03/2021 - 11:07

PNO - Thanh tra Q.8, TP.HCM vừa ban hành Kết luận về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THCS Trần Danh Ninh.

Kết luận thanh tra cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, trường vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Hiệu trưởng có xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019, 2020 và các kế hoạch khác có liên quan nhưng việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót. 

Trường có thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước nhưng chậm so với quy định. Đối với công tác quản lý, thu - chi tài chính, ngân sách nhà nước và các khoản thu sự nghiệp, thanh tra phát hiện có một số hóa đơn, chứng từ không đúng quy định. 

Học sinh Trường THCS Trần Danh Ninh trong một buổi chào cờ
Học sinh Trường THCS Trần Danh Ninh   Ảnh: website nhà trường

Ngoài ra, căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, trường đã sử dụng nguồn cho thuê mặt bằng chi thanh toán không đúng nguồn, với tổng số tiền hơn 54 triệu đồng. Đối với việc chi mua sắm 12 bảng từ di động với số tiền hơn 26 triệu đồng, trường không lập dự toán đầu năm, không có văn bản xin ý kiến của UBND quận là không thực hiện đúng theo quy định về việc thực hiện quy định phân cấp quản lý tài sản công…

Chánh Thanh tra Q.8 kiến nghị và được Chủ tịch UBND Q.8 thống nhất giao Trưởng phòng Nội vụ quận căn cứ mức độ hạn chế, thiếu sót, tham mưu Chủ tịch UBND văn bản phê bình đối với các cá nhân có liên quan. UBND quận này giao hiệu trưởng trường xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Thanh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI