TPHCM hiệp thương lần 1, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

09/02/2021 - 10:50

PNO - Sáng 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV

Theo phân bổ, TPHCM được bầu 30 ĐBQH khóa XV. Trong đó, Trung ương đưa về 15 đại biểu (khóa XIV là 14 đại biểu) và TPHCM giới thiệu 15 đại biểu (khóa XIV là 16 đại biểu).

Trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhằm đáp ứng đặc điểm cũng như tình hình thực tế của TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thống nhất giới thiệu 45 người ứng cử ĐBQH khóa XV nhằm đảm bảo số dư người ứng cử theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trong đó, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau: 2 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của TPHCM (khóa XIV là 2 đại biểu); 2 đại biểu chuyên trách (khóa XIV là 2 đại biểu); 10 đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội (khóa XIV là 16 đại biểu); 4 đại biểu lực lượng vũ trang TPHCM (khóa XIV là 2 đại biểu); 2 đại biểu cơ quan tư pháp (khóa XIV là 3 đại biểu); 8 đại biểu lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế (khóa XIV là 6 đại biểu); 7 đại biểu Viện nghiên cứu, Đại học, Học viện (khóa XIV là 4 đại biểu); 6 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp (khóa XIV là 6 đại biểu); 2 đại biểu tôn giáo (khóa XIV là 3 đại biểu); 2 đại biểu tự ứng cử (khóa XIV là 2 đại biểu).

Theo đó, với số đại biểu Trung ương giới thiệu về, TPHCM sẽ có 60 đại biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, sao cho đến hiệp thương lần 3 chỉ còn lại 50 đại biểu ứng cử cho 10 đơn vị bầu cử (5 ứng cử viên/đơn vị).

Hiệp thương thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị, tổ chức ứng cử ĐBQH tại TPHCM
Hiệp thương thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị, tổ chức ứng cử ĐBQH tại TPHCM

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về cơ cấu đại biểu ứng cử, đề xuất cần quan tâm đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ cũng như chú ý đến các lĩnh vực quan trọng của TPHCM.

Chủ tịch HĐND TP. Thủ Đức Trần Hữu Phước cho rằng nên cân đối giữa nguồn lực thực tế trong các doanh nghiệp mũi nhọn, có sản phẩm trực tiếp tác động đến nền kinh tế của thành phố.

Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TPHCM Nguyễn Văn Bé cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến khu vực doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao là "xương sống" của nền kinh tế TPHCM.

Tam Bình

 
TIN MỚI