Thi tốt nghiệp THPT: Hủy kết quả thi nếu viết, vẽ những nội dung không liên quan vào bài thi

20/05/2020 - 14:34

PNO - Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) hoặc viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi.

Bộ GD-ĐT ngày 20/5 đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có 5 bài thi, gồm: ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học; bài thi tổ hợp khoa học xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Thí sinh dự thi THPT năm 2019
Thí sinh dự thi THPT năm 2019

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (GDTX) phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập là toán, ngữ văn và một bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Theo dự thảo quy chế, đối với thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác sẽ bị kỷ luật khiển trách. Nếu đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình thì sẽ bị cảnh cáo.

Thí sinh bị đình chỉ thi nếu đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Bộ GD-ĐT quy định cho điểm 0 với các bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) hoặc viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Dung Nhi

 
Array ( [news_id] => 1410822 [news_title] => Thi tốt nghiệp THPT: Hủy kết quả thi nếu viết, vẽ những nội dung không liên quan vào bài thi [news_title_seo] => Thi tốt nghiệp THPT: Hủy kết quả thi nếu viết, vẽ những nội dung không liên quan vào bài thi [news_supertitle] => [news_picture] => thi-tot-nghiep-thpt-huy-ket-qua-thi-_1589960164.jpg [news_subcontent] => Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu có hai bài thi trở lên bị điểm 0 hoặc viết, vẽ vào giấy thi những nội dung không liên quan. [news_subcontent_seo] => Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu có hai bài thi trở lên bị điểm 0 hoặc viết, vẽ vào giấy thi những nội dung không liên quan. [news_headline] => Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) hoặc viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi. [news_content] =>

Bộ GD-ĐT ngày 20/5 đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có 5 bài thi, gồm: ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học; bài thi tổ hợp khoa học xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Thí sinh dự thi THPT năm 2019
Thí sinh dự thi THPT năm 2019

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (GDTX) phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập là toán, ngữ văn và một bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Theo dự thảo quy chế, đối với thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác sẽ bị kỷ luật khiển trách. Nếu đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình thì sẽ bị cảnh cáo.

Thí sinh bị đình chỉ thi nếu đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Bộ GD-ĐT quy định cho điểm 0 với các bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi nếu có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) hoặc viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Dung Nhi

[news_source] => [news_tag] => thi tốt nghiệp THPT,thi THPT quốc gia 2020,quy chế thi tốt nghiệp [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-05-20 14:34:37 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-05-20 14:34:37 [news_relate_news] => 1410381,1409865,1409722, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => tuyen-sinh [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 703 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thi-tot-nghiep-thpt-huy-ket-qua-thi-neu-viet-ve-nhung-noi-dung-khong-lien-vao-bai-thi-a1410822.html [tag] => thi tốt nghiệp THPTthi THPT quốc gia 2020quy chế thi tốt nghiệp [daynews2] => 2020-05-20 14:34 [daynews] => 20/05/2020 - 14:34 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI