Thành lập 4 đoàn kiểm tra trái phiếu doanh nghiệp

28/10/2021 - 08:21

PNO - Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua Bộ đã và đang tăng cường quản lý giám sát đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) như: tuyên truyền, phổ biến quy định mới về chào bán, giao dịch TPDN, cảnh báo về các rủi ro đối với các chủ thể khi tham gia thị trường, định hướng các giải pháp phát triển thị trường TPDN. 

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế rủi ro về TPDN, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra trong tháng 10/2021 tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ TPDN. Đồng thời tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn; phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo; tình hình tài chính yếu.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng huy động vốn từ phát hành trái phiếu và phối hợp chia sẻ thông tin kết quả kiểm tra, giám sát. Đề nghị Bộ Xây dựng có các giải pháp quản lý thị trường bất động sản, phối hợp quản lý giám sát và cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản về rủi ro tăng trưởng nóng; tổ chức làm việc với Bộ Công an về khung khổ pháp lý và tình hình phát hành TPDN để tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin.

Về cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đang đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP theo hướng hạn chế doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng lớn không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tăng cường công khai minh bạch trong huy động vốn trái phiếu. 

Đối với việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động giao dịch thứ cấp TPDN riêng lẻ, Bộ Tài chính cũng đang khẩn trương xây dựng Thông tư và chuẩn bị thiết lập thị trường TPDN riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời nâng cấp chuyên trang thông tin về TPDN và hệ thống niêm yết, giao dịch TPDN phát hành ra công chúng.

Theo báo cáo của Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm 2021, khối lượng TPDN phát hành riêng lẻ tăng, đạt 357.000 tỷ đồng (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020); khối lượng phát hành TPDN ra công chúng là 17.375 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020). Trên thị trường TPDN riêng lẻ, tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành lớn nhất chiếm 37,3%, tiếp đến là doanh nghiệp bất động sản chiếm 31,1%.

Theo Vụ Tài chính ngân hàng, qua công tác quản lý giám sát cho thấy thị trường còn một số vấn đề cần lưu ý như: phần lớn tài sản đảm bảo của trái phiếu là bất động sản, dự án hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu doanh nghiệp, giá trị của tài sản đảm bảo chịu ảnh hưởng diễn biến của thị trường; một số trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi mua TPDN phát hành riêng lẻ; có doanh nghiệp phát hành với khối lượng lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI