Q.Tân Bình: 60 cán bộ, hội viên học sơ cấp Lý luận chính trị

09/07/2018 - 08:59

PNO - Đây là năm thứ 5 Hội LHPN Q. Tân Bình tổ chức lớp Sơ cấp Lý luận chính trị cho cán bộ, hội viên. Điều đặc biệt là nhiều nữ thanh ngoài Hội cũng tham gia lớp học.

Q.Tan Binh: 60 cán bọ, họi vien học so cap Ly luan chinh tri

Đây là năm thứ 5 Hội LHPN Q. Tân Bình tổ chức lớp Sơ cấp Lý luận chính trị cho cán bộ, hội viên.

Hội LHPN Q.Tân Bình vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 60 cán bộ Hội cơ sở, hội viên nòng cốt.

Lớp diễn ra từ ngày 4/7 đến 27/8 với 14 bài học theo giáo trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm giúp trang bị bản lĩnh chính trị cho cán bộ Hội, tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thanh Mai

 
TIN MỚI