Một nhiệm kỳ mới cùng các mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

24/07/2020 - 18:19

PNO - Ngày 24/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên bế mạc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó đã đề ra mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng bộ.

Đại hội xác định mục tiêu của nhiệm kỳ mới là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ gắn với quy hoạch, phát triển đô thị; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Quận 5 gồm 41 người.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Quận 5 gồm 41 thành viên

Các đại biểu đã thống nhất 18 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó 3 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 4 chỉ tiêu lĩnh vực quản lý đô thị; 6 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội; 1 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng chính quyền; 1 chỉ tiêu lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 3 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng Đảng, vận động nhân dân.

Hội nghị lần thứ 1 Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 nhiệm kỳ mới.
Hội nghị lần thứ 1 Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ Quận 5 cũng đề ra các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và đến năm 2030, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh tế trên địa bàn; huy động các nguồn lực để quy hoạch, phát triển đô thị; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; hỗ trợ, phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn; xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại hội đồng thuận việc triển khai các đề án như lập thiết kế đô thị các tuyến đường trọng điểm; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; quy hoạch cơ sở vật chất thể dục - thể thao, phục vụ phát triển thể thao thành tích cao, thể thao cộng đồng, thể thao học đường; xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; Đề án MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận giám sát Đảng bộ, chính quyền quận 5.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - tái đắc cử vị trí Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nguyễn Văn Hiếu tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 thành viên. Kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khóa XII đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13  thành viên. Ông Nguyễn Văn Hiếu, tái đắc cử chức danh Bí thư Quận ủy. 

Hạnh Chi

 

 
TIN MỚI