[Infographic] Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022

14/11/2021 - 14:44

PNO - Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

 

Hoàng Triết

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu