Hôm nay, 5/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

05/04/2021 - 06:35

PNO - Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước trong buổi sáng 5/4 và bầu Thủ tướng Chính phủ vào phiên làm việc buổi chiều cùng ngày.

Hôm nay, ngày 5/4, theo chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ vào hôm nay, 5/4

Theo đó, trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Vào phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ. 

Ngoài ra, trong ngày làm việc 5/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh này với ông Nguyễn Phú Trọng.

Minh Quang

 
TIN MỚI