Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

02/04/2021 - 15:28

PNO - Với số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

 

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chiều 2/4, với 438/440 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,25%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, kết quả biểu quyết có 1 ĐBQH không tán thành (chiếm 0,21%), 1 ĐBQH không biểu quyết (0,21%). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hơn 2 năm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước Đảng, nhân dân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

“Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Tổng bí thư luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững”, ông Huệ nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), cử nhân Ngữ văn.

Ông đã kinh qua nhiều vị trí như Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó bí thư Đảng ủy (7/1985 - 12/1988) rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 - 12/1991).

- 8/1991 - 8/1996: Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

- 1/1994: Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng khóa VII, ông được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 8/1996 - 2/1998: ông là Phó bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

- 12/1997: Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa VIII.

- 2/1998 - 1/2000: ông phụ trách Công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng.

- 8/1999 - 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

- 3/1998 - 8/2006: ông là Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 - 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 - 8/2006).

- 1/2000: Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XII.

- 12/2000: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIII, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy khóa XIII.

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị.

- 5/2002 - nay: Được bầu làm Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

- 12/2005: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV, ông được bầu lại làm Bí thư Thành ủy khóa XIV (đến 6/2006).

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị.

- 6/2006 - 7/2011: Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương.

- 2/2013 - nay: Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương.

- 8/2016: Tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

- 23/10/2018 - nay: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng bí thư của Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Quang

 
TIN MỚI