Đừng để gần hết đẹp mới chịu thương mình

29/10/2022 - 12:41

PNO - Thương mình, nào phải ngắm vuốt áo quần cho trẻ trung mướt mát, cắt sửa chỗ này chỗ nọ, nhịn ăn giảm cân cho mi nhon mà “rửa mắt” cho một anh nào đó. “Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau…”.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Hoàng Mai

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts