Đồng Nai: Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là 500 m2

31/08/2022 - 12:45

PNO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND về tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022.

Trong đó, quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất phải đảm bảo các điều kiện phù hợp như đối với đất ở muốn tách thửa phải có 1 cạnh tiếp giáp với đường giao thông. 

Nếu tuyến đường có lộ giới từ 19m trở lên thì cạnh tiếp giáp đường tối thiểu là 5m. Với những tuyến đường có lộ giới dưới 19m hoặc chưa quy định lộ giới thì cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông từ 4m trở lên.

Đồng Nai tăng diện tích
Đồng Nai tăng diện tích tối thiểu được tách thửa của đất nông nghiệp khu vực nông thôn từ 1.000m2 lên 2.000m2

Đồng thời, đối với đất ở đô thị thì thửa đất sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 60m2 và 80m2 với đất ở nông thôn. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Đối với đất nông nghiệp ở đô thị thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách là 500m2, khu vực nông thôn là 2000 m2. Thửa đất nông nghiệp khi tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông hoặc phải đảm bảo lối đi cần thiết cho người sử dụng đất ở phía trong.

Quyết định này cũng quy định rõ việc tách thửa đối với thửa đất có nhiều loại đất, trường hợp cá biệt... 

Như vậy, so với quyết định số 22/2020 cũ (ngày 08/6/2020) quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định số 35 (mới) tăng diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất nông nghiệp khu vực nông thôn từ 1.000m2 lên 2.000m2.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI