Bộ Tài chính khuyến nghị không chạy theo trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất

07/07/2020 - 09:06

PNO - Bộ Tài chính vừa đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư, tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư, phát hành, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, qua báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ trong tháng 5 là 27.061 tỷ đồng, tổng khối lượng phát hành TPDN riêng lẻ 5 tháng đầu năm 2020 là 91.616 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, đáng chú ý là các doanh nghiệp bất động sản gia tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục xu hướng tăng mua TPDN, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc phân phối TPDN cho nhà đầu tư cá nhân.

Bộ Tài chính khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao
Bộ Tài chính khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính khuyến nghị các nhà đầu tư cần tiếp cận đầy đủ thông tin, phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro đối với trái phiếu. Yêu cầu doanh nghiệp phát hành, tổ chức phân phối cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành bao gồm: tình hình huy động vốn trái phiếu; mục đích phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo của trái phiếu, đặc điểm của trái phiếu, quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu, các cam kết đối với trái phiếu, nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành, nghĩa vụ của tổ chức phân phối đối với trái phiếu.

Không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao, có khả năng không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi) nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính khuyến nghị đơn vị tổ chức phân phối trái phiếu, không chào mời phân phối trái phiếu bằng mọi giá cho nhà đầu tư, có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho nhà đầu tư. Quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu, các cam kết đối với trái phiếu; nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành, nghĩa vụ của tổ chức phân phối đối với trái phiếu. Đồng thời, có biện pháp quản lý để tuân thủ đầy đủ, đúng hạn cam kết về mua lại trái phiếu với nhà đầu tư khi phân phối trái phiếu.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát trên cơ sở đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về TPDN.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất bình quân 10,3%/năm, nhưng cũng có một số doanh nghiệp có lãi suất 12 - 14%/năm. Tính ra lãi suất các trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản cao hơn các ngành khác từ 3-5%.

Trước đây, Công ty CP đầu tư thương mại Hồng Hà còn tổ chức phát hành 1.402 tỷ đồng trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản, kỳ hạn 5 năm với lãi suất lên đến 20%/năm. Công ty CP đầu tư kinh doanh Bất động sản Star Beach (Star Beach Real) phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm. Đây là trái phiếu chuyển đổi (giá chuyển đổi dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu), không tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Lãi suất trả cố định ở mức 18%/năm và trả lãi mỗi 6 tháng nhưng không thành công vì không có nhà đầu tư mua.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI