Ảnh hưởng dịch COVID-19, hơn 900 doanh nghiệp bất động sản ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm

10/08/2020 - 14:36

PNO - Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2020 là 32.722 doanh nghiệp, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản tạm ngừng 927 doanh nghiệp (tăng 98,5%).

Theo số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2020, có 63.461 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019), bao gồm: 32.722 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 41,5%). 21.802 doanh nghiệp chờ giải thể (giảm 12,2%), 8.937 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 3,5%). 

Trung bình mỗi tháng có 9.065 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. So với số liệu 7 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 15,4%). Có thể nhận thấy dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và là nguyên nhân chính gây ra sự dịch chuyển theo chiều hướng xấu này.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh nghiều nhất
Ảnh hưởng dịch COVID-19, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh nhiều nhất

Đứng đầu về số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là ngành kinh doanh bất động sản (927 doanh nghiệp, tăng 98,5 % so với cùng kỳ năm 2019); nghệ thuật, vui chơi và giải trí (265 doanh nghiệp, tăng 69,9%); dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.040 doanh nghiệp, tăng 71,4%); giáo dục và đào tạo (612 doanh nghiệp, tăng 64,1%), hoạt động dịch vụ khác: khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác…  

Ngoài ra, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng đầu năm 2020 là 8.937 doanh nghiệp, ngành kinh doanh bất động sản (tăng 66,6%); y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 37,3%);  giáo dục và đào tạo (tăng 28,5%).

Trong 7 tháng đầu năm 2020, cả nước có 75.249 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2019). Trong khi đó, 7 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2019 chưa từng ghi nhận sự sụt giảm nào về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tỷ lệ tăng trung bình là 13,7%. Sự sụt giảm về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho thấy mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình đăng ký doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2020.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019, cho thấy doanh nghiệp vẫn tiếp tục xu hướng thu hẹp quy mô đầu tư trong thời điểm hiện tại.

Bích Trần

 
TIN MỚI