Luật sư đề xuất không viết tắt tên kèm nghề nghiệp người bán dâm

Thời sự 14-09-2022

Luật sư Trần Trọng Hiếu cho rằng, việc cơ quan chức năng công bố thông tin đến công chúng là điều phải làm nhưng nên cân nhắc lại hình thức công bố tên người liên quan nhằm tránh những đồn đoán, bàn luận, suy diễn.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO