Khói sông sinh khúc thần sầu

Giải trí 25-01-2020

Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết kể chuyện nghề và những kỷ niệm với các tài danh sân khấu: Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Tuấn

Gửi