TPHCM: 117 Hợp tác xã nông nghiệp than có đất nhưng không xây được nhà xưởng

17/09/2020 - 14:51

PNO - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về “Đề án Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn TPHCM giai đoạn năm 2021-2025”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện trên địa bàn TP có 141 hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chỉ còn 117 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 5 HTX chuyển sang thương mại, dịch vụ; 19 HTX dự kiến giải thể vì đã ngưng hoạt động thời gian dài.

Từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, các HTX đều tập trung vào giải pháp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trụ sở, nhà xưởng sơ chế, chế biến, xây dựng vùng sản xuất… Đây là giải pháp phù hợp với thực tế hiện nay vì các công trình kết cấu hạ tầng trước đây chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chỉ tập trung vào sản xuất chưa chú trọng đến khâu chế biến, đóng gói.

Tuy nhiên, hiện nay các HTX chưa tiếp cận được vay vốn tín chấp theo chính sách tín dụng phụ vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các HTX chỉ vay tối đa được 1 tỷ đồng. Nguyên nhân, các HTX không có tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp nhưng tổ chức tín dụng định giá đất (đất nông nghiệp) và các tài sản trên đất còn thấp, chưa phù hợp với gía thị trường.

Quỹ đất nông nghiệpHợp tác xã nông nghiệp hiện na
Hợp tác xã nông nghiệp kiến nghị tháo gỡ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dụng các công trình phụ trợ 

Trong khi đó, đất sản xuất nông nghiệp tiếp tục giảm do quá trình đô thị hoá, một số HTX có nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ để phục vụ nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp cao như: nhà lưới, nhà kính, nhà sơ chế, bao gói sản phẩm… Nhưng căn cứ theo Luật đất đai 2013 và Luật xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thì các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ được phép xây dựng trên loại “đất nông nghiệp khác”, được xác định trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và phải sử dụng theo đúng mục đích sử dụng đất do Nhà nước quy định, vì vậy, các HTX không được xây dựng và làm hạn chế việc phát triển.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng, trụ sở văn phòng, giao dịch, nhà xưởng, nhà sơ chế, nhà chế biến còn hạn chế. Các cán bộ quản lý chưa sâu trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập, một số HTX còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự chịu trách nhiệm.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chưa đáp ứng nhu cầu thật sự của HTX, chưa kịp thời, một số chính sách chậm triển khai như: chính sách đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển chưa đồng bộ.

Sự ra đời và đi vào hoạt động của HTX góp phần nâng cao nhận thức của hộ dân trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ đưa hộ dân trở thành đối tượng tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, truy xuất được nguồn gốc, giá sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Dó đó, Sở NNPTNT kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo, Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn, xem xét giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng mục đích của hợp tác xã nông nghiệp theo quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất nông nghiệp không phải là đất nông nghiệp khác sang đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp khác để các HTX nông nghiệp xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cấp giấy phép xây dựng cho HTX đối với phần đất được giao, cho thuê, chuyển mục đích đất khi có yêu cầu của Sở xây dựng. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM tiếp tục triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Ngân hàng nhà nước Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích các ngân hàng thương mại ưu tiên hỗ trợ, giúp HTX tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi khi có nhu cầu vay vốn.

Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các HTX đầu tư vào Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM với chế độ ưu đãi theo quy định.

Bích Trần

 
Array ( [news_id] => 1418044 [news_title] => TPHCM: 117 Hợp tác xã nông nghiệp than có đất nhưng không xây được nhà xưởng [news_title_seo] => TPHCM: 117 Hợp tác xã nông nghiệp than có đất nhưng không xây được nhà xưởng [news_supertitle] => [news_picture] => kien-nghi-cho-hop-tac-xa-nong-nghiep-_1600314132.jpg [news_subcontent] => Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp. [news_subcontent_seo] => Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp. [news_headline] => Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về “Đề án Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn TPHCM giai đoạn năm 2021-2025”. [news_content] =>

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện trên địa bàn TP có 141 hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chỉ còn 117 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 5 HTX chuyển sang thương mại, dịch vụ; 19 HTX dự kiến giải thể vì đã ngưng hoạt động thời gian dài.

Từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, các HTX đều tập trung vào giải pháp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trụ sở, nhà xưởng sơ chế, chế biến, xây dựng vùng sản xuất… Đây là giải pháp phù hợp với thực tế hiện nay vì các công trình kết cấu hạ tầng trước đây chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chỉ tập trung vào sản xuất chưa chú trọng đến khâu chế biến, đóng gói.

Tuy nhiên, hiện nay các HTX chưa tiếp cận được vay vốn tín chấp theo chính sách tín dụng phụ vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các HTX chỉ vay tối đa được 1 tỷ đồng. Nguyên nhân, các HTX không có tài sản thế chấp hoặc tài sản thế chấp nhưng tổ chức tín dụng định giá đất (đất nông nghiệp) và các tài sản trên đất còn thấp, chưa phù hợp với gía thị trường.

Quỹ đất nông nghiệpHợp tác xã nông nghiệp hiện na
Hợp tác xã nông nghiệp kiến nghị tháo gỡ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dụng các công trình phụ trợ 

Trong khi đó, đất sản xuất nông nghiệp tiếp tục giảm do quá trình đô thị hoá, một số HTX có nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ để phục vụ nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp cao như: nhà lưới, nhà kính, nhà sơ chế, bao gói sản phẩm… Nhưng căn cứ theo Luật đất đai 2013 và Luật xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thì các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ được phép xây dựng trên loại “đất nông nghiệp khác”, được xác định trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và phải sử dụng theo đúng mục đích sử dụng đất do Nhà nước quy định, vì vậy, các HTX không được xây dựng và làm hạn chế việc phát triển.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng, trụ sở văn phòng, giao dịch, nhà xưởng, nhà sơ chế, nhà chế biến còn hạn chế. Các cán bộ quản lý chưa sâu trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập, một số HTX còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự chịu trách nhiệm.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chưa đáp ứng nhu cầu thật sự của HTX, chưa kịp thời, một số chính sách chậm triển khai như: chính sách đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng; cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển chưa đồng bộ.

Sự ra đời và đi vào hoạt động của HTX góp phần nâng cao nhận thức của hộ dân trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ đưa hộ dân trở thành đối tượng tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, truy xuất được nguồn gốc, giá sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Dó đó, Sở NNPTNT kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo, Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn, xem xét giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng mục đích của hợp tác xã nông nghiệp theo quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất nông nghiệp không phải là đất nông nghiệp khác sang đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp khác để các HTX nông nghiệp xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cấp giấy phép xây dựng cho HTX đối với phần đất được giao, cho thuê, chuyển mục đích đất khi có yêu cầu của Sở xây dựng. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM tiếp tục triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Ngân hàng nhà nước Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích các ngân hàng thương mại ưu tiên hỗ trợ, giúp HTX tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi khi có nhu cầu vay vốn.

Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các HTX đầu tư vào Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM với chế độ ưu đãi theo quy định.

Bích Trần

[news_source] => [news_tag] => hợp tác xã nông nghiệp,Sở NNPTNT,Sở Xây dựng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-17 10:40:50 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-17 14:51:12 [news_relate_news] => 1417906,1415313,1402871, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 59 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-117-hop-tac-xa-nong-nghiep-than-co-dat-nhung-khong-xay-duoc-nha-xuong-a1418044.html [tag] => hợp tác xã nông nghiệpSở NNPTNTSở Xây dựng [daynews2] => 2020-09-17 14:51 [daynews] => 17/09/2020 - 14:51 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI