Tổng Liên đoàn Lao động xin ý kiến Bộ GD-ĐT về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

08/06/2019 - 18:13

PNO - Trong vai trò là cơ quan chủ quản của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến một số nội dung để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học.

Văn bản này do ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ ký trong đó nhấn mạnh để chuẩn bị cho việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (ĐH), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tổng LĐLĐ gửi văn bản cho Bộ GD-ĐT để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các trường trực thuộc Tổng LĐLĐ thực hiện đúng quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với một loạt các nội dung.

Cụ thể, các nội dung Tổng LĐLĐ chỉ đạo Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường ĐH Tôn Đức Thắng tại văn bản số 655/TLĐ ngày 07/05/2019 có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hay không? Có vi phạm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 499/BGDĐT-GDĐT ngày 14/02/2019 về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH?

Tại Điều 16, Hội đồng trường ĐH công lập có thẩm quyền quyết định hiệu trưởng nhà trường theo thủ tục quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Vậy, việc tiến hành bổ nhiệm hiểu trưởng nhà trường thực hiện theo các quy định của Luật Giáo dục ĐH có phải thực hiện theo các quy định của Đảng và Tổng LĐLĐ về cán bộ hay không? Các quy định của Đảng về công tác cán bộ có là căn cứ để quy định các nội dung, quy trình về cán bộ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường hay không?

Tong Lien doan Lao dong xin y kien Bo GD-DT ve Truong DH Ton Duc Thang
ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những trường ĐH đầu tiên thực hiện tự chủ

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, “Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.

Vậy khái niệm “quyền đại diện của chủ sở hữu” nên được hiểu thế nào? Cơ quan chủ quản thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua Hội đồng trường bằng cách nào khi số lượng tham gia Hội đồng trường chiếm tỷ lệ thấp, trong khi quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 16: “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định đa số…”?

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 16, Hội đồng trường có trách nhiệm: “Quyết định và trình cơ quan quản lý thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng ĐH…”; Khoản 1, Điều 20: “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập do Hội đồng trường, Hội đồng ĐH quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận…”.

Vậy khái niệm “cơ quan quản lý có thẩm quyền” ở đây là cơ quan nào. Đối với Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cơ quan quản lý có thẩm quyền có phải là Tổng LĐLĐ Việt Nam không? Trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, có định danh rõ cơ quan quản lý là Tổng LĐLĐ được không?

Tổng LĐLĐ cũng đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tính hợp pháp của việc ban hành quy định các chức vụ chuyên môn giáo sư của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Ngoài ra, văn bản của Tổng LĐLĐ cũng đặt vấn đề về việc phong giáo sư của TS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng trường này và tự phong giáo sư cho các giảng viên trong trường. Tổng LĐLĐ đề nghị Bộ GD-ĐT xác minh, thẩm định và cho ý kiến về việc ông Danh được cấp bằng Giáo sư tại Preston University. 

Tiêu Hà

 
Array ( [news_id] => 137269 [news_title] => Tổng Liên đoàn Lao động xin ý kiến Bộ GD-ĐT về Trường ĐH Tôn Đức Thắng [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 157680_ton-duc-thang-1-1558306618606-81746573.jpg [news_subcontent] => Trong vai trò là cơ quan chủ quản của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến một số nội dung để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Trong vai trò là cơ quan chủ quản của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến một số nội dung để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học. [news_content] =>

Văn bản này do ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ ký trong đó nhấn mạnh để chuẩn bị cho việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (ĐH), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tổng LĐLĐ gửi văn bản cho Bộ GD-ĐT để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các trường trực thuộc Tổng LĐLĐ thực hiện đúng quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với một loạt các nội dung.

Cụ thể, các nội dung Tổng LĐLĐ chỉ đạo Hội đồng trường và Ban giám hiệu trường ĐH Tôn Đức Thắng tại văn bản số 655/TLĐ ngày 07/05/2019 có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hay không? Có vi phạm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 499/BGDĐT-GDĐT ngày 14/02/2019 về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH?

Tại Điều 16, Hội đồng trường ĐH công lập có thẩm quyền quyết định hiệu trưởng nhà trường theo thủ tục quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Vậy, việc tiến hành bổ nhiệm hiểu trưởng nhà trường thực hiện theo các quy định của Luật Giáo dục ĐH có phải thực hiện theo các quy định của Đảng và Tổng LĐLĐ về cán bộ hay không? Các quy định của Đảng về công tác cán bộ có là căn cứ để quy định các nội dung, quy trình về cán bộ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường hay không?

Tong Lien doan Lao dong xin y kien Bo GD-DT ve Truong DH Ton Duc Thang
ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những trường ĐH đầu tiên thực hiện tự chủ

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, “Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.

Vậy khái niệm “quyền đại diện của chủ sở hữu” nên được hiểu thế nào? Cơ quan chủ quản thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua Hội đồng trường bằng cách nào khi số lượng tham gia Hội đồng trường chiếm tỷ lệ thấp, trong khi quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 16: “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định đa số…”?

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 16, Hội đồng trường có trách nhiệm: “Quyết định và trình cơ quan quản lý thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng ĐH…”; Khoản 1, Điều 20: “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục ĐH công lập do Hội đồng trường, Hội đồng ĐH quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận…”.

Vậy khái niệm “cơ quan quản lý có thẩm quyền” ở đây là cơ quan nào. Đối với Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cơ quan quản lý có thẩm quyền có phải là Tổng LĐLĐ Việt Nam không? Trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, có định danh rõ cơ quan quản lý là Tổng LĐLĐ được không?

Tổng LĐLĐ cũng đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tính hợp pháp của việc ban hành quy định các chức vụ chuyên môn giáo sư của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Ngoài ra, văn bản của Tổng LĐLĐ cũng đặt vấn đề về việc phong giáo sư của TS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng trường này và tự phong giáo sư cho các giảng viên trong trường. Tổng LĐLĐ đề nghị Bộ GD-ĐT xác minh, thẩm định và cho ý kiến về việc ông Danh được cấp bằng Giáo sư tại Preston University. 

Tiêu Hà

[news_source] => [news_tag] => luật giáo dục đại hoc,tự chủ đại học,Cơ quan chủ quản ý kiến với Bộ Gíao dục về trường đại học Tôn Đức Thắng,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ý kiến về đại học Tôn Đức Thắng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-06-08 18:13:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-06-08 18:13:00 [news_relate_news] => 136739,136798,136801 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/giao-duc/tong-lien-doan-lao-dong-xin-y-kien-bo-gd-dt-ve-truong-dh-ton-duc-thang-157680/ [news_urlid] => 157680 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1351 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tong-lien-doan-lao-dong-xin-y-kien-bo-gd-dt-ve-truong-dh-ton-duc-thang-a137269.html [tag] => luật giáo dục đại hoctự chủ đại họcCơ quan chủ quản ý kiến với Bộ Gíao dục về trường đại học Tôn Đức ThắngTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ý kiến về đại học Tôn Đức Thắng [daynews2] => 2019-06-08 18:13 [daynews] => 08/06/2019 - 18:13 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI