Menu

Phê bình các lãnh đạo chưa kiểm điểm nghiêm túc việc để trễ hạn hồ sơ của dân

17:43 14/03/2018

pno
Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, đến nay, sở này vẫn chưa nhận được báo cáo giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót trong thực hiện cải cách hành chính năm 2017

Về việc này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký công văn khẩn, phê bình ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - về việc chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP.HCM, yêu cầu ông Thắng giải trình nguyên nhân, đồng thời khẩn trương thực hiện phê bình và kiểm điểm theo chỉ đạo.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn số 8151/UBND-VX ngày 29/12/2017 về việc kiểm điểm, chấn chỉnh thiếu sót qua kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, trong đó phê bình và yêu cầu kiểm điểm các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận 2 và quận Tân Phú.

Theo đó, ông Thắng phải tổ chức rà soát, kiểm điểm các cá nhân, tập thể tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) quận 2, 6, 7 và Tân Phú đã để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Cụ thể, tại CNVPĐKĐĐ quận 2, có hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu trễ hạn từ 1 đến 7 tháng; CNVPĐKĐĐ quận 6 có hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu trễ từ 1 đến 2 tháng, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận bổ sung tài sản và hồ sơ tách thửa trễ hơn 2 tháng; CNVPĐKĐĐ quận 7 để trễ hạn 1 tháng đối với các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất - cấp mới giấy chứng nhận, hồ sơ chuyển nhượng, cập nhật biến động và hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu; CNVPĐKĐĐ quận Tân Phú có những hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu và hồ sơ tách thửa trễ từ 2 đến 4 tháng.

Công văn 8151/UBND-VX cũng yêu cầu ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - tổ chức rà soát, kiểm điểm các cá nhân, tập thể đã thực hiện giải quyết hồ sơ vượt thẩm quyền.

Ví dụ như sở này cấp phép họp báo, trong khi theo quy định, thẩm quyền cấp giấy phép là của UBND TP.HCM. Ngoài ra, việc thực hiện thư xin lỗi của sở chưa bảo đảm nội dung theo quy định và cũng để xảy ra trễ hạn hơn 2 tháng đối với hồ sơ cấp phép xuất bản bản tin. Chủ tịch UBND quận 2 và quận Tân Phú cũng bị lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, kiểm điểm các cá nhân, tập thể để hồ sơ trễ hạn hàng tháng đến nửa năm.

Bên cạnh việc phê bình giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nói trên, ông Tuyến cũng đánh giá kết quả xử lý kiểm điểm của UBND quận 2 đối với chỉ đạo tại công văn 8151/UBND-VX là chưa nghiêm túc, chưa phù hợp và tương xứng với những thiếu sót đã xảy ra; yêu cầu Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng trực tiếp chỉ đạo và xem xét áp dụng hình thức hạ thi đua hoặc có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Quốc Ngọc