Một vương quốc không bao giờ tàn lụi

09-02-2022 07:19:20
Giữa cơn càn quét khốc liệt của COVID-19, chúng ta thấy quê hương hiện lên như một vương quốc của sự thương yêu, che chở, bình an cho mọi kiếp người.