Sở Xây dựng TPHCM than nhiều vấn đề quản lý chung cư hiện nay rất phức tạp, khó kiểm soát

06/12/2020 - 11:26

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa góp ý dự thảo để hoàn chỉnh báo cáo một số thực trạng, giải pháp, biện pháp quản lý về cư trú tại các chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn TP có nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm khó kiểm soát tại chung cư. Cụ thể, các chung cư xây dựng trước Luật Nhà ở năm 2005 thiếu nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng; các hệ thống phòng cháy và chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước; kết cấu công trình xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng nhưng không có kinh phí bảo trì, sửa chữa do hầu hết các chung cư này không có quỹ bảo trì phần sở hữu chung. Việc huy động kinh phí bảo trì trong cư dân thường gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành với chung cư thuộc sở hữu Nhà nước còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa có hướng dẫn, quy định pháp luật cụ thể, cần được nghiên cứu, kiến nghị giải pháp xử lý trong thời gian tới. Nhiều nhà chung cư xây dựng trước Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực nên không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của tiêu chuẩn hiện hành.

TPHCM có ý kiến liên quan đến việc giải quyết các vấn đề trong quản lý, vận hành nhà chung cư
TPHCM cho biết việc giải quyết các vấn đề trong quản lý, vận hành nhà chung cư hiện nay gặp rất nhiều khó khăn

Công tác cải tạo, sửa chửa chung cư cũ; di dời, tháo bỏ chung cư cũ để xây dựng mới, thay thế chung cư cũ gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình, kế hoạch đặt ra.

Liên quan đến công tác quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư còn nhiều tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu, quyền sử dụng chung riêng; bàn giao phí bảo trì, hồ sơ nhà chung cư; hoạt động ban quản trị; chủ đầu tư xây dựng không phép, sai phép; chủ đầu tư tự chuyển đổi công năng một số hạn mục; chậm cấp sổ hồng…

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị Quốc hội điều chỉnh, bổ sung Luật nhà ở năm 2014 sẽ cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung cho ban quản trị theo hướng các bên khởi kiện. Về lâu dài, kiến nghị bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư như hiện nay, việc hình thành quỹ bảo trì sẽ do ban quản trị chung cư thu trong quá trình quản lý, sử dụng theo tỷ lệ % do hội nghị nhà chung cư quyết định. Phân định trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư. 

Kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xác định diện tích để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe hai bánh, xe ô tô và hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của ban quản trị.

Trong thẩm quyền và chức năng, Sở Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu nại về việc chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sử dụng chung; giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư; xác định diện tích cụ thể phần sở hữu, sử dụng chung – riêng; nghiệm thu, đánh giá chất lượng xây dựng; tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan để khắc phục các nội dung trên, để đưa hoạt động tại các chung cư được đảm bảo an toàn, ổn định.

Bộ Xây dựng sẽ theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, hiện nay pháp luật về nhà ở đã có các quy định tương đối đầy đủ và chặt chẽ đối với hoạt động của ban quản trị nhà chung cư và các thành viên ban quản trị để hạn chế tối đa tình trạng chiếm đoạt tiền quản lý chung cư. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến người dân về việc thực hiện các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này. Đồng thời, Bộ sẽ theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư để phát hiện những tồn tại, bất cập và sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để phù hợp với tình hình thực tế cũng như quản lý Nhà nước.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI