Ông Dương Nhất Nguyên trúng cử chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025

27/04/2021 - 14:15

PNO - Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào sáng 26/4, chiều cùng ngày, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp để bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT theo quy định.

Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu ông Dương Nhất Nguyên - thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và ông Nguyễn Hữu Trung - thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kiêm thành viên HĐQT độc lập.

Ông Dương Nhất Nguyên trúng cử Chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025
Ông Dương Nhất Nguyên trúng cử Chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Dương Nhất Nguyên tham gia ban điều hành Vietbank từ tháng 1/2013 với vị trí phó tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến nay, ông trải qua các vị trí quản trị, điều hành tại Vietbank: phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT, phó chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020. Ngoài ra, ông Dương Nhất Nguyên còn phụ trách chỉ đạo các dự án chuyển đổi của Vietbank như: dự án tiền lương, dự án tái định vị thương hiệu, dự án corebanking, dự án ngân hàng số... với vị trí trưởng ban chỉ đạo dự án.

Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được và hướng tới hoàn thành mục tiêu của giai đoạn mới 2020-2025 - đưa Vietbank vào top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025.

N. Quốc

 

Nguồn: Vietbank

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI