Minh bạch và lòng tin của nhân dân

27/01/2021 - 06:49

PNO - Quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân luôn phải thực sự là tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân. Khi người dân đồng lòng, nhiệm vụ nào cũng có thể vượt qua.

Trong phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ngày 26/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh bất chấp khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Song song với đất nước phát triển nhanh và bền vững (duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khá cao 5,9%), Đảng và Nhà nước còn tập trung giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém… Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa… có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Việc kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhiệm kỳ vừa qua Trung ương Đảng đã lập 36 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong đó, có những người giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp lực lượng vũ trang.

Cụ thể, Bộ Chính trị kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên gồm 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng, 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 thứ trưởng Bộ Công an. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 nguyên Ủy viên Trung ương. Một số trường hợp phải xử lý hình sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý.

Cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, minh bạch hóa quyền lực đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Con đường ngắn nhất để đến được trái tim người dân là đây. Thiếu tính minh bạch, lập tức dẫn đến cảm giác bất an sâu sắc trong nhân dân. Hậu quả mất lòng tin là mất tất cả.

Nhắc tới một trong những phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác phòng, chống tham nhũng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị “tha hóa”. 

Một khi đặt nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì hiển nhiên mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của họ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần. Để lòng dân đủ đầy thì việc thực thi các chính sách đó không thể thiếu tính minh bạch, để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Khi người dân im lặng, không hẳn họ đang hài lòng mà có thể họ đang trông chờ và kỳ vọng. 

Câu nói trứ danh của chiến sĩ cách mạng Che Guevara: “Im lặng là một hình thức tranh luận được thực hiện bằng các phương tiện khác”, nhắc nhở một lần nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Để bảo đảm tính minh bạch buộc phải đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là các tổ chức có trách nhiệm thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân luôn phải thực sự là tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân. Đấy cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII - vốn được xác định là cột mốc, là bước chuyển quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Khi người dân đồng lòng, nhiệm vụ nào cũng có thể vượt qua. Như phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. 

Quốc Ngọc

 

 
TIN MỚI