Menu

Sáng 17/10, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã phát động hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo.

Trên hành trình hướng đến việc chỉnh trang đô thị, nâng chất không gian sống, bao gồm sự đầu tư tri thức, vì hôm nay và cho những tốt đẹp mai sau, sự nỗ lực của chính quyền phải song hành với sự đồng lòng của người dân.
Trang 1 trong 1