Giới trẻ lên chùa xếp hàng xin chữ, cầu an

VIDEOS 27/01/2023 - 13:44

Đầu năm mới, giới trẻ và du khách thập phương đã đến chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để cầu an và xin chữ trong lễ khai bút cầu trí tuệ.

Phan Ngọc - Tam Nguyên - Nhã Chân

CÁC KÊNH VIDEO