Dự án Sài Gòn - Đại Ninh được chuyển gần 1,7 triệu m2 sang đất ở nhưng 6 năm không đóng tiền

06/10/2021 - 09:25

PNO - Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 1,7 triệu m2 sang đất ở vào năm 2012 nhưng đến 2018 vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính

Các Sở ngành của tỉnh Lâm Đồng gồm Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT), Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Tài chính vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh).

Siêu dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh diện tích gần 3.600ha trên 4 xã của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DKR
Siêu dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh diện tích gần 3.600ha trên 4 xã của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DKR

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 19/8/2021, căn cứ Kết luận số 1033/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, giao Sở KHĐT chủ trì, phối hợp với Sở TNMT và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn - Đại Ninh (Công ty SGĐN) thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo quy định và báo cáo, đề xuất tỉnh trước ngày 20/9/2021.

Dự án Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty SGĐN cuối năm 2010 với diện tích khoảng 3.595ha. Trong đó, 1.306ha đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc các xã Phú Hội, Tà Hine, Ninh Loan và Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 25.243 tỷ đồng.

Rà soát quá trình chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong doanh nghiệp này từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến nay, chuyển nhượng dự án (nếu có). Gửi toàn bộ hồ sơ đến Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trước ngày 30/8/2021.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm cam kết, vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai dự án hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phối hợp các sở ngành và địa phương tham mưu tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo Kết luận 1033/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Được chuyển đổi 1,665 triệu m2 sang đất ở nhưng 6 năm không thực hiện nghĩa vụ tài chính

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TNMT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia hạn đưa đất vào sử dụng và các thủ tục liên quan, hoàn thành trước ngày 31/8/2021.

Báo cáo phần việc được giao đối với dự án Đại Ninh, Sở TNMT nhận định, theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 7/2/2012 của UBND tỉnh, cho phép Công ty SGĐN chuyển mục đích sử dụng hơn 1,665 triệu m2 sang đất ở theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ Khoản 2, Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013: “Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;”.

Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 8/2018, Công ty SGĐN vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, bao gồm cả tiền chậm nộp đối với phần diện tích được chuyển sang đất ở để thực hiện dự án nêu trên.

Sở TNMT dẫn theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính ngày 9/1/2018: Tiền sử dụng đất của Công ty SGĐN hơn 158 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, đánh giá trên cơ sở thực tế thực hiện dự án, chuyển sang thực hiện phương thức cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu hồi dự án.

Sau đó, tại các cuộc làm việc với sở ngành tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4/2018 (Sở Tài chính chủ trì) và tháng 5/2018 (Sở TNMT chủ trì), Công ty SGĐN cho rằng do dự án Đại Ninh có tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án lớn; tiến độ dự án chia ra nhiều giai đoạn (đến năm 2018 hoàn thành).

Số tiền giao quyền sử dụng đất khá lớn cùng thời điểm công ty này đầu tư xây dựng nhiều hạng mục khác. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ áp lực về tài chính và tập trung tài chính vào đầu tư hạ tầng cho toàn dự án. Công ty SGĐN đề nghị được xem xét, tạo điều kiện trước mắt cho chuyển hình thức giao quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có thu tiền là 1,665 triệu m2 sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm nhưng không thay đổi quy mô, mục tiêu của dự án đã được cấp phép.

Chủ đầu tư cam kết sau khi đầu tư hạ tầng cho toàn dự án sẽ báo cáo xin chuyển lại hình thức giao quyền sử dụng đất tính theo khung giá hiện hành, sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo khung giá mới.

Đối với việc Công ty SGĐN đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để thực hiện dự án (phù hợp với các thủ tục gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư,...) thì thời điểm để xác định tiền sử dụng đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 108 Luật Đất đai năm 2013.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo của Sở TNMT, có thể thấy, thời điểm UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép Công ty SGĐN chuyển mục đích sử dụng hơn 1,665 triệu m2 sang đất ở co thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 7/2/2012. Đến năm 2018, tức là suốt 6 năm Công ty SGĐN không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, bao gồm cả tiền chậm nộp đối với phần diện tích được chuyển sang đất ở để thực hiện dự án nêu trên.

257 ha rừng “bốc hơi” trong siêu dự án

Cũng trong văn bản chỉ đạo số 5946 của UBND tỉnh Lâm Đồng, giao Sở NN-PTNT kiểm tra, xác định thiệt hại tài nguyên rừng tại dự án Đại Ninh để Sở Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bồi thường theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo, hai Sở xác định, diện tích rừng đã mất tại dự án Đại Ninh là hơn 257 ha.

Trong đó, hơn 140 ha được Sở NN-PTNT xác định trữ lượng ngày 5/01/2016. Sở Tài chính tính toán và phê duyệt giá trị bồi thường tài nguyên rừng gần 6,7 tỷđồng. Công ty SGĐN đã nộp đủ số tiền bồi thường này.

Còn gần 117 ha được Sở NN-PTNT xác định trữ lượng ngày 25/02/2011 là hơn 3.449 m3. Sở Tài chính xác định giá trị hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty SGĐN không thống nhất về diện tích, trữ lượng và có đơn kiến nghị.

Tuy nhiên, Công ty SGĐN không thống nhất về diện tích, trữ lượng và có đơn kiến nghị. Ngày 3/6, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở NN-PTNT thực hiện giải quyết kiến nghị trên theo thẩm quyền.

Sở NN-PTNT ngày 16/6 có văn bản hướng dẫn, đề nghị Công ty SGĐN liên hệ đơn vị tư vấn chuyên ngành để kiểm kê, đánh giá lại hiện trạng tài nguyên rừng gửi về Sở trước 15/7 làm cơ sở đối chiếu, giải quyết. Tiếp đó, ngày 26/8, Sở có văn bản đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nội dung trên nhưng đến nay vẫn chưa được cung cấp hồ sơ.

Do vậy, Sở Tài chính đề nghị Sở NN-PTNT tiếp tục đôn đốc Công ty thực hiện vấn đề trên. Sau ngày 15/10, nếu Công ty SGĐN không cung cấp thì Sở NN-PTNT có ý kiến bằng văn bản về số liệu rừngđể Sở Tài chính tính toán và thông báo số tiền bồi thường phải nộp.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT cũng đề nghị chủ đầu tư hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty SGĐN vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tổng hợp, tham mưu chấm dứt hoạt động dự án theo chỉ đạo tại Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI