Đề nghị chủ đầu tư dự án Citi Alto giải chấp ngân hàng trước khi bán nhà

02/12/2021 - 17:29

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú phải giải chấp tài sản thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án Citi Alto trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản số 12003/SXD-PTN&TTBĐS gửi Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 375 căn hộ thuộc dự án Chung cư cao tầng –Thương mại- Dịch vụ lô H2-01 (tên Citi Alto) thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái (quận 2) nay là TP.Thủ Đức.

Căn cứ quy định, các cơ sở pháp lý, Sở Xây dựng kết luận do chủ đầu tư đã thế chấp quyền sử dụng đất dự án tại ngân hàng nên trước khi bán, cho thuê mua nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp để rút bớt tài sản thế chấp.

 

 Công ty Vĩnh Phú -  chủ đầu tư dự án Citi Alto đã thế chấp quyền sử dụng đất dự án tại ngân hàng nên phải giải chấp trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai 

Trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, công ty Vĩnh Phú phải đảm bảo yêu cầu của ngân hàng để được phát hành từng chứng thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. 

Công ty phải đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của ngân hàng để được phát hành từng chứng thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết. Công bố công khai thông tin của dự án như hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat