Đâu rồi một nếp bếp xưa…

PNO - Người ta cứ mải miết chạy theo cuộc sống để rồi một ngày bưng trên tay hộp cơm thời công nghiệp, với những món ăn cứ na ná một khẩu vị, chợt chạnh lòng nhớ bếp xưa.

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Thu Mai

Bài: Hồ Loan

 
TIN MỚI