Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải thực chất!

21/01/2021 - 06:54

PNO - Chiều ngày 20/1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

“Đại hội lần XIII của Đảng đưa ra mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Rất mong các đồng chí nhận thức lại thêm vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng để tiếp tục tham mưu đổi mới về rất nhiều mặt: về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ, về phương thức hoạt động… để có hiệu quả hơn, không chấp nhận hình thức, mọi thứ phải đi vào thực chất để chúng ta nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên!”

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh vai trò công tác cán bộ.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh vai trò công tác cán bộ

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ông đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ mà chính Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thừa nhận còn hạn chế khi việc đánh giá cán bộ có mặt chưa sát thực tế, năng lực cán bộ chưa đồng đều, thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi... Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng TP chủ động, kịp thời hơn nữa trong tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của Đảng bộ TP, các cơ quan, đơn vị.

“Để thực hiện tốt công tác nhân sự, chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ. Thực tế cho thấy, chỉ có đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ mới có cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ... một cách chính xác, khách quan. Đây là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến tất cả các khâu khác trong công tác cán bộ nhưng hiện tại lại là khâu còn yếu, cũng là khâu khó. Cần phải tìm ra giải pháp cho khâu này!”, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng nếu không định lượng được các tiêu chí sẽ rất khó cho công tác đánh giá cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy với sự tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy đã thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng về mỗi cán bộ Đảng viên phải có chương trình hành động trước khi nhận nhiệm vụ mới (bầu cử hay bổ nhiệm).

“Có thể xem đây là một cam kết chính trị của cán bộ, Đảng viên, cũng giống như một hợp đồng lao động khi nhận lương của người dân trả thì chúng ta phải làm cái gì. Nó nói lên trách nhiệm, tâm huyết, tình cảm, trình độ, cả lòng tự trọng và suy nghĩ của cán bộ, Đảng viên khi nhận nhiệm vụ. Căn cứ vào chương trình hành động đó mà chúng ta tự phê bình với những kết quả công việc đã được định lượng, chi bộ và cấp ủy căn cứ vào đó phân tích, đánh giá cán bộ, người đứng đầu có cơ sở chịu trách nhiệm xác nhận đánh giá đó. Quan trọng nhất là để nhân dân có thể giám sát thông qua hệ thống MTTQ, HĐND”, ông Nguyễn Văn Nên phân tích.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng 8 Bằng khen, Ban Tổ chức Thành ủy tặng 16 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng 8 bằng khen, Ban Tổ chức Thành ủy tặng 16 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Trong năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham mưu cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong các Nghị quyết, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực và kết quả thực hiện cụ thể có thể đo lường, đánh giá hoặc nhìn thấy được.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, HĐND TP. Thủ Đức khóa I, HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026…

Tam Bình

 
TIN MỚI