Yara Việt Nam chuyển đổi toàn diện, hưởng ứng mạnh mẽ mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp Việt

14/12/2022 - 10:17

PNO - Yara Việt Nam đặt ra những cột mốc mới trong hoạt động kinh doanh thông qua chiến lược chuyển đổi toàn diện mô hình hoạt động.

Ảnh: Yara Việt Nam
Ảnh: Yara Việt Nam

Yara Việt Nam sẽ tập trung vào thương mại và các dịch vụ bền vững, sử dụng vị thế hiện có của Yara trên thị trường làm nền tảng. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu dẫn đầu ngành nông nghiệp và mở ra một kỷ nguyên thành công mới, thông qua mô hình hoạt động mới, mang lại nhiều cơ hội phát triển cùng lợi nhuận bền vững, bộ máy hoạt động tinh gọn và linh hoạt với việc áp dụng các mô hình kinh doanh tiềm năng.

Cụ thể hóa cho các hoạt động chuyển đổi mô hình hoạt động, Yara Việt Nam tập trung vào hai khía cạnh chính bao gồm: thuê ngoài dịch vụ hậu cần và tối ưu hóa hoạt động thương mại.

Với khía cạnh thuê ngoài dịch vụ hậu cần, Yara Việt Nam xác định chuyển sang mô hình ít đầu tư vào tài sản cố định với cơ cấu chi phí linh hoạt, hợp tác với nhà cung cấp uy tín nhằm đáp ứng hiệu quả những nhu cầu cao nhất của khách hàng. Về tối ưu hóa hoạt động thương mại, Yara thực hiện ba hoạt động chính bao gồm tái cấu trúc đội ngũ thương mại; tái phân bổ nguồn lực tương ứng với các mục tiêu từng khu vực và mùa vụ, cây trồng; và tái cơ cấu nhân sự và doanh số theo chiến lược kinh doanh mới.

Thảo Vy

Nguồn: Yara Việt Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI