Xếp hàng xuyên đêm chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

VIDEO 25/02/2023 - 12:42

Sợ đến muộn, không còn cơ hội, từ chiều tối ngày 24/2 hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội đã xếp hàng chờ tới nửa đêm để mua hồ sơ cho con dự tuyển vào lớp 1, dù theo thông báo, ngày 25/2 trường Marie Curie mới phát hành hồ sơ.

Minh Anh - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO