Người phụ nữ cao nhất thế giới hạnh phúc khi lần đầu được đi máy bay

Để đảm bảo Gelgi có thể thoải mái trên chuyến bay thẳng kéo dài 13 tiếng, hãng hàng không đã chuyển 6 ghế trên máy bay thành cáng để cô có thể nằm.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO