Người khuyết tật bị xe buýt từ chối chở?

Thời sự 05-08-2022

Người đàn ông cho biết ông đứng chờ rất lâu và có 4 chuyến xe buýt chạy qua nhưng không xe nào dừng lại.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO