2 thảm kịch chết người cùng xảy ra tại châu Á chỉ trong 1 ngày

Thế giới 22-11-2022

Indonesia và Trung Quốc vừa phải trải qua một ngày 21/11 tang tóc, khi các thảm họa động đất và hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người.

Thu Hương 

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO