Menu

Có hơn 50.000 vụ dịch do nhiễm khuẩn bệnh viện được báo cáo trên y văn. Tại Việt Nam, đã xảy ra nhiều vụ dịch tập thể trong bệnh viện.

Cởi bỏ những bộ trang phục trang trọng của những nhà ngoại giao, các Tổng Lãnh sự, Đại sứ cùng người thân trở nên rất gần gũi, giản dị trong chiếc tạp dề và chiếc mũ truyền thống của các đầu bếp.
Trang 3 trong 146