TPHCM nghiên cứu phương án thiết kế đô thị riêng dọc tuyến metro

06/08/2021 - 19:08

PNO - Sở Quy hoạch Kiến trúc vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về tiến độ thực hiện các đồ án Thiết kế đô thị riêng trên địa bàn TP.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về nội dụng nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất xung quanh các tuyến metro số 2 vào Thiết kế đô thị đính kèm các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 tại khu vực. 

Thời gian qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) đã tổ chức các cuộc họp rà soát, xem xét lập danh mục các khu vực dự kiến lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, Thiết kế đô thị riêng, Quy hoạch chi tiếp tỷ lệ 1/500 trên địa bàn TP. Qua tổng hợp, hiện trên địa bàn TP có tất cả 34 khu vực đã được lập đồ án Thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500. Trong đó, 9/34 đồ án đã được chấp thuận danh mục, ghi vốn và đang thực hiện; 10/34 đồ án đã được chấp thuận danh mục nhưng chưa được ghi vốn để triển khai thực hiện và 15/34 đồ án mới được UBND TP chấp thuận chủ trương.

TPHCM điều chỉnh các đồ án Thiết kế đô thị riêng xung quanh các tuyến metro
TPHCM điều chỉnh các đồ án Thiết kế đô thị riêng xung quanh các tuyến metro

Tuy nhiên, khi tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các đồ án thiết kế đô thị riêng nêu trên, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý kiến trúc quy hoạch trên thực tế, sở QHKT đã có kiến nghị việc triển khai các đồ án thiết kế đô thị riêng như sau:

Đối với các khu vực quanh các nhà ga tuyến metro số 2, dựa theo ranh giới và định hướng đã xác định trong đồ án Thiết kế đô thị riêng khu vực, UBND các quận tiến hành lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đảm bảo các mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất xung quanh các tuyến metro số 2, thể hiện đầy đủ các nội dung điều chỉnh chức năng sử dụng đất, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quy hoạch tổ chức giao thông đô thị, nội dung thiết kế đô thị - tổ chức không gian cảnh quan đô thị theo quy định. Việc lập 10 đồ án Thiết kế đô thị riêng các khu vực xung quanh các nhà ga tuyến metro số 2 đã được UBND TP chấp thuận chủ trương sẽ xem xét sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 nêu trên được duyệt.

Đối với các khu vực xung quanh các nhà ga tuyến metro khác và các khu vực khác, kiến nghị TP giao Sở QHKT tiến hành thanh lý 9/34 đồ á Thiết kế đô thị riêng, trong đó có 5 đồ án dọc tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây – TPHCM, quốc lộ 1 và 4 đồ án khu vực quanh các nhà ga của tuyến metro số 2.

Thống nhất không tiếp tục thực hiện các đồ án Thiết kế đô thị riêng 6/34 đồ án khu vực xung quanh các nhà ga tuyến metro số 3a, 3b, 4, 5 và 2 đồ án khu vực trung tâm TP, dọc sông Sài Gòn.

Đồng thời, kiến nghị giao Sở QHKT bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch, không gian kiến trúc, cảnh quan các khu vực quanh của nhà ga metro, các khu vực trung tâm TP và khu vực dọc sông Sài Gòn quy định chung vào quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP đang tiến hành thực hiện. 

Hiện 11 đồ án Thiết kế đô thị riêng quanh các nhà ga dọc tuyến metro số 1 đã được UBND TP chấp thuận chủ trương và giao Sở QHKT rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý về đăng ký danh mục, thẩm định và trình phê duyệt tổng dự toán.

Khu vực xung quanh các nhà ga tuyến metro số 2 có 10 đồ án, trong đó 4 đồ án đã được chấp danh mục, ghi vốn thực hiện. Gồm : 1 đồ án khu vực nhà ga Phạm Văn Hai đang triển khai thực hiện chuẩn bị trình Sở QHKT; 3 đồ án khu vực quanh ga Lê Thị Riêng, Dân Chủ, Hoà Hưng đang triển khai đấu thầu lựa chọn tư vấn.

2 đồ án khu vực ga Tao Đàn, ga Bảy Hiền được chấp thuận danh mục nhưng chưa ghi vốn thực hiện, còn 4 đồ án được UBND TP chấp thuận chủ trương và giao Sở QHKT rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý.

Còn 6 đồ án các khu vực liên quan đến các tuyến metro số 3a, 3b, 4, 5 giai đoạn 1 đã được TP chấp thuận danh mục nhưng chưa ghi vốn. 5 đồ án khu vực các nút giao thông dọc đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây – TPHCM và quốc lộ 1 đã được chấp thuận danh mục, ghi vốn thực hiện. Tuy nhiên, 5 đồ án này đã được đưa vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị khu vực này đã báo cáo TP không thực hiện tiếp. 

Đối với đồ án khu vực trung tâm TP đã được chấp thuận danh mục, chưa ghi vốn thực hiện và 1 đồ án khu vực bờ sông Sài Gòn từ Bến Nhà Rồng – Ba Son được chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, đến nay, khu vực này đang triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và trong quy chế quản lý kiến trúc TP đang thực hiện có nội dụng quản lý khu vực đặc thù của khu vực này nên không cần tiếp tục lập đồ án thiết kế đô thị riêng.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI