TPHCM bắt tay xây dựng không gian ngầm để đón tuyến metro

19/11/2020 - 07:58

PNO - Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản số 4044/SQHKT-HTKT gửi UBND TP về công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm hiện hữu mở rộng (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM (QHKT), năm 2019, UBND TP có ý kiến triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian ngầm đô thị và quy chế quản lý không gian xây dựng ngầm chung. 

Năm 2020, Sở QHKT có đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác lập quy hoạch không gian ngầm đô thị TPHCM. Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị là một nội dung của đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) nên việc lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian ngầm do UBND TP xem xét, quyết định trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng.

HQuy hoạch không gian ngầm là nội dung mới nên 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, mối liên kế, giá trị khai thác sử dụng

Nhưng đề xuất lập quy hoạch không gian ngầm đô thị khu 930ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm khi chưa lập quy hoạch chung không gian ngầm sẽ chưa đủ cơ sở xác định được các điều kiện kết nối hệ thống công trình ngầm toàn đô thị. Vì vậy, cần nghiên cứu triển khai lập quy hoạch chung không gian ngầm TPHCM hoặc lồng ghép vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đang được triển khai, làm cơ sở triển khai nội dung quy hoạch xây dựng ngầm đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Theo Sở QHKT, do quy hoạch không gian ngầm là nội dung mới, nên nội dung này trong 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt chỉ nghiên cứu sơ bộ, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, mối liên kết, giá trị khai thác sử dụng… để kêu gọi đầu tư theo định hướng giao thông công cộng.

Hiện nay, TPHCM đang xây dựng, chuẩn bị đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 và chuẩn bị đầu tư các tuyến còn lại, Sở đang nghiên cứu bổ sung các địa điểm quy hoạch không gian ngầm mới để phát huy hiệu quả khai thác của các tuyến metro, vận tải hành khách công cộng, tập trung ở 2 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của khu 930ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, nếu lập riêng 1 đồ án quy hoạch phân khu không gian ngầm đô thị của 2 phân khu như dự kiến thì hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý theo ý kiến của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch chung của TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đang được triển khai thực hiện ở bước rà soát, đánh giá. 

Do đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của TP và phù hợp cơ sở pháp lý hiện hành, Sở đề xuất tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch không gian xây dựng ngầm cho khu 930ha và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giao Sở QHTK chủ trì tổ chức lập đề cương, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ đầu bài thi tuyển; trường hợp cần thiết để tham mưu, mời Bộ Xây dựng tham gia để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quy định pháp luật. Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư phối hợp, chuẩn bị bố trí vốn theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 

Ngoài ra, kiến nghị TP chấp thuận chưa triển khai ngay việc thực hiện công tác khảo sát thu thập dữ liệu không gian xây dựng ngầm; công tác này sẽ do đơn vị tư vấn đề xuất cụ thể đối với các khu vực có dự kiến phát triển không gian xây dựng ngầm. Không tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị chung TP vì nội dung này sẽ được quy định trong điều chỉnh quy hoạch chung năm 2040, tầm nhìn 2060.

Bích Trần

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI