Kết quả tìm kiếm cho "sai pham ve cong tac quan ly"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Phép thử

    Phép thử

    07-05-2018 08:54:00

    Sự đánh giá, công nhận có công bằng, khách quan, trung thực hay không… tất cả đều quy về công tác cán bộ, quy về năng lực kiểm tra, giám sát và công cụ kiểm tra giám sát để kiểm soát quyền lực của cán bộ, đảng viên.